Política de Privacidade

Esta política de privacidade establece como Distego usa e protexe calquera información que vostede ofrece á nosa empresa cando se utiliza este sitio web. Distego comprométese a garantir que a súa privacidade está protexida. Se lle pedimos que nos proporcione certa información pola cal vostede pode ser identificado ao usar este sitio web, entón vostede pode estar seguro de que só se utilizará de acordo con esta declaración de privacidade. Distego resérvase o dereito de poder cambiar as súas condicións en calquera momento. Por favor, visite periodicamente esta páxina e consulte os seus contidos para asegurarse de que está satisfeito cos cambios que se produzan nas súas actualizacións.

Responsable do Tratamento
Denominación Social: Asesoría Técnica González Orbán S.L. Nomee Comercial: Distego Domicilio Social: Rúa Río Camba, Número 6. Planta BJ, Porta B. 32001 – Ourense (Ourense) CIF / NIF: B32389777 e-mail: info@distego.com Rexistrada no Rexistro: Rexistro Mercantil de Ourense (España), o 22/12/2008, Tomo 785, Folio 204, Folla OR-11978, Inscrición 1ª Nome de dominio: distego. com

Que facemos coa información que recompilamos?

Estes datos só serán utilizados para ofrecerlle asistencia preventa e posvenda e para que poida utilizar algúns servizos da nosa páxina, e en ningún caso para calquera outra función. Devanditos datos NON serán compartidos nin vendidos a outras empresas, e depositaranse nun ficheiro confidencial de acceso restrinxido. Se vostede facilítanos a súa dirección de correo electrónico, poñerémonos en contacto con vostede unicamente por esta vía. NON utilizaremos a súa dirección de e-mail fóra da nosa empresa. Poderá pedirnos en todo momento que non volvamos enviarlle máis e-mails.

Datos persoais

A creación dunha conta de usuario NON é obrigatoria para realizar un pedido. Só terá que crear unha conta de usuario para consultar o seu histórico de pedidos. A información que se lle pida será utilizada unicamente para ofrecerlle o servizo que solicitase. Vostede poderá pedirnos en calquera momento que non volvamos enviarlle información ou que borremos os seus datos da nosa base de datos.

Direccións IP

Tan só utilizaremos a súa dirección IP (nunca a dirección de correo electrónico) para identificar problemas co noso servidor, administrar a nosa páxina web ou recompilar información xeográfica anónima das nosas visitas.O noso sistema bloquea determinadas direccións IP que poden ser orixe de transaccións fraudulentas ou de programas malintencionados. Se non pode acceder ás nosas páxinas de compra, poida que a súa dirección IP fose bloqueada por erro. Nese caso, póñase en contacto connosco para que solucionemos o problema.

Vínculos a outras Páxinas Web

A nosa páxina contén vínculos a outras páxinas web. Distego non pode responsabilizarse da protección e privacidade de calquera información que vostede proporcione ao visitar estes sitios, nin das políticas de privacidade ou do contido doutras páxinas web, polo que lle aconsellamos que consulte as políticas de privacidade de cada unha delas.

Formularios

A nosa páxina web contén formularios para solicitar información. Os únicos datos persoais que poderemos pedirlle serán o seu nome, teléfono ou dirección de e-mail, necesarios para poder responderlle adecuadamente. Coa información que nos facilite tentaremos mellorar a nosa páxina, produtos ou servizos.

Seguridade de Pagos Online

O noso servizo de pagos asegura a súa información persoal e transmítea directamente ao banco, sen pasar por nós. Por tanto, non queda rastro ou rexistro algún dos seus datos persoais de pago nos nosos sistemas. Os datos da súa tarxeta de crédito ou da súa conta bancaria están protexidos cun código secreto que nin sequera nós coñecemos, e que tan só recibe o banco que xestiona a operación.

Darse de Baixa na nosa Bases de Datos

Os seus datos persoais poden ser eliminados en calquera momento, enchendo o noso formulario de contacto e especificando o tipo de baixa que desexa efectuar: Baixa Newsletter (para non recibir máis nosas noticias e novidades) Baixa Usuario (para borrar todos os seus datos persoais dos nosos sistemas) Se vostede realizou algunha compra, os seus datos estarán gardados a nivel contable, pero serán totalmente borrados da nosa base de datos de clientes.

Seguridade

Estamos comprometidos por velar que a súa información está segura. Co fin de evitar o acceso non autorizado ou divulgación, puxemos en marcha procedementos físicos, electrónicos e administrativos para salvagardar e asegurar a información que recompilamos vía web.

O control da súa información persoal

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación: ou info@distego.com. Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e PROPIETARIO DA WEB consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de calquera medio dos detallados anteriormente. Vostede pode optar por restrinxir a recompilación ou o uso da súa información persoal das seguintes maneiras: Cada vez que se lle pida que encha un formulario no sitio web, busque a casa na que pode facer clic para indicar que non desexa que a información poida ser utilizada por calquera persoa con fins de márketing directo. Se previamente acordou connosco usar a súa información persoal para fins de márketing directo, vostede pode cambiar de opinión en calquera momento por escrito ou por correo electrónico a info@distego.com O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Con todo, PROPIETARIO DA WEB pode condicionar a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros: Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos. Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.
Suplantar a identidade de calquera outro usuario. Reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor de, ou calquera outra forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido. Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación. Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de PROPIETARIO DA WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos. A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos. O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos. PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario déalles aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. Non imos vender, distribuír ou ceder a súa información persoal a terceiros a menos que teñamos o seu permiso ou esteamos obrigados por lei a facelo. Podemos utilizar a súa información persoal para enviarlle información promocional sobre terceiros que pensamos que pode resultar interesante se vostede dinos que desexa que isto suceda.

Se vostede cre que calquera información que temos sobre vostede é incorrecta ou incompleta, por favor escríbanos ou envíenos un correo electrónico a info@distego.com tan pronto como sexa posible, á dirección anterior. O máis axiña posible corrixirase calquera información que sexa incorrecta.

Item added to cart.
0 items - 0,00